Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΝΩ Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΠΛΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ, ΝΕΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ. - ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ: ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ U.S.I.S. ΔΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ;Συγγραφέας: Εθνος Εφημερίς Αρ. Φύλλου: 15464

ΕΝΩ Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΠΛΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ, ΝΕΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ. - ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ: ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ U.S.I.S. ΔΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ;
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Δευτέρα 2 Μαρτίου 1964, σελ. 10.