Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΟΙ κ.κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑΝ ΕΥΟΔΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΓΩΝΟΣ – 1940: “ΟΧΙ”-1964: “ΕΝΩΣΙΣ”. - ΑΙ ΗΠΑ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΝ;Συγγραφέας: Εθνος Εφημερίς Αρ. Φύλλου: 15665

ΟΙ κ.κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑΝ ΕΥΟΔΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΓΩΝΟΣ – 1940: “ΟΧΙ”-1964: “ΕΝΩΣΙΣ”. - ΑΙ ΗΠΑ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΝ;
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 1964, σελ. 8.