Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ ΕΞΩ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΕΝΕΠΛΑΚΗ ΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ - Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ κ. ΜΑΛΛΙΟΣ: Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ.Δ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΤ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙΣυγγραφέας: Ελεύθερος Κόσμος Εφημερίς Αρ. Φύλλου: 2864

ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ ΕΞΩ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΕΝΕΠΛΑΚΗ ΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ - Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ κ. ΜΑΛΛΙΟΣ: Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ.Δ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΤ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 1975, σελ. 10.