Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΑΦΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ: ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ - ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ, ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5806

ΣΑΦΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ: ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ - ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ, ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Σάββατον 25 Απριλίου 1964, σελ. 8.