Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΝ ΤΟΝ κ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. - ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΩΝ, ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΑΓΓΛΟΥ - ΘΑ ΙΔΡΥΘΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5834

Ο κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΝ ΤΟΝ κ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. - ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΩΝ, ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΑΓΓΛΟΥ - ΘΑ ΙΔΡΥΘΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Παρασκευή 29 Μαΐου 1964, σελ. 8.