Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ – ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΒΟΥΛΗΣ: 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥΣυγγραφέας: Τα Νέα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 6672

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ – ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΒΟΥΛΗΣ: 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Τρίτη 21 Μαρτίου 1967, σελ. 8.