Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

28 ΜΑΪΟΥ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ – Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ – ΑΠΕΜΟΝΩΘΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΙ – ΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ. - Ο ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ κ. ΤΖΟΝΣΟΝ - ΕΚΚΛΗΣΗ ΟΥ ΘΑΝΤ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΕΥΣΗ [ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ] – ΑΝΟΪ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΣυγγραφέας: Τα Νέα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 6673

28 ΜΑΪΟΥ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ – Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ – ΑΠΕΜΟΝΩΘΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΙ – ΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ. - Ο ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ κ. ΤΖΟΝΣΟΝ - ΕΚΚΛΗΣΗ ΟΥ ΘΑΝΤ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΕΥΣΗ [ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ] – ΑΝΟΪ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Σ
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Τετάρτη 22 Μαρτίου 1967, σελ. 12.