Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕΝ Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. - ΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΨΟΓΟΙ: ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΣΤΟΡΕΙ: Ο ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΑΓΩΝ (συν.).Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5973

ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕΝ Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. - ΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΨΟΓΟΙ: ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΣΤΟΡΕΙ: Ο ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΑΓΩΝ (συν.).
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Τρίτη 10 Νοεμβρίου 1964, σελ. 12.