Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΝΥΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ -ΣΥΝΘΗΜΑ...”Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ”. - ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ ΝΕΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕ. - ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΠΙ ΔΩΔΕΚΑ ΩΡΑΣ ΑΠΕΛΟΓΕΙΤΟ Ο [ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ] ΜΗΤΣΟΥ. - ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5607

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΝΥΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ -ΣΥΝΘΗΜΑ...”Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ”. - ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ ΝΕΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕ. - ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΠΙ ΔΩΔΕΚΑ ΩΡΑΣ ΑΠΕΛΟΓΕΙΤΟ Ο [ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ] ΜΗΤΣΟΥ. - ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧ
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 1963, σελ. 8.