Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ. -ΚΑΙΡΟΣ Ν*ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ, ΛΕΓΕΙ Ο ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ....- ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑΣ ΔΑΠΑΝΑΣ. - ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΚ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ.... - ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΤΣΕΠΗΣ, Η ΤΟΥΡΚΙΑΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5496

ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ. -ΚΑΙΡΟΣ Ν*ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ, ΛΕΓΕΙ Ο ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ....- ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑΣ ΔΑΠΑΝΑΣ. - ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΚ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ.... - ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΤΣΕΠΗΣ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Παρασκευή 26 Απριλίου 1963, σελ. 10.