Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ; - ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ, ΑΛΛ* Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΝΙΣΘΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ. - ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 159ον).Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5476

Ο ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ; - ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ, ΑΛΛ* Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΝΙΣΘΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ. - ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 159ον).
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Τετάρτη 3 Απριλίου 1963, σελ. 8.