Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΥΘΗ, ΕΤΟΝΙΣΕΝ Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. - ΤΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΡΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 158ον).Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5475

Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΥΘΗ, ΕΤΟΝΙΣΕΝ Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. - ΤΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΡΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 158ον).
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Τρίτη 2 Απριλίου 1963, σελ. 8.