Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΝΕΑΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕ. - Η ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΕΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ – ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΩΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 29ον).Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5602

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΝΕΑΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕ. - Η ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΕΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ – ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΩΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 29ον).
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Παρασκευή 30 Αυγούστου 1963, σελ. 8.