Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΕΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ ΝΕΑΣ. - ΘΑ ΓΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΙΤΟ & ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 30ον). - ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5603

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΕΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ ΝΕΑΣ. - ΘΑ ΓΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΙΤΟ & ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 30ον). - ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Σάββατον 31 Αυγούστου 1963, σελ. 8.