Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ: ΑΔΥΝΑΤΟΙ ΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΕ ΠΙΠΙΝΕΛΗΝ. - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΣ. - Ο ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ ΕΙΣ Ν. ΥΟΡΚΗΝ; - ΔΙΕΒΙΒΑΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 26ον).Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5599

Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ: ΑΔΥΝΑΤΟΙ ΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΕ ΠΙΠΙΝΕΛΗΝ. - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΣ. - Ο ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ ΕΙΣ Ν. ΥΟΡΚΗΝ; - ΔΙΕΒΙΒΑΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 26ον).
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Τρίτη 27 Αυγούστου 1963, σελ. 8.