Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΙΣ ΟΞΕΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΟΥ Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΝΙΖΕΙ: Ο κ. Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 25ον). - ΕΠΕΔΟΘΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ. - ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Η 10η ΕΠΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5598

ΕΙΣ ΟΞΕΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΟΥ Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΝΙΖΕΙ: Ο κ. Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 25ον). - ΕΠΕΔΟΘΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ. - ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Η 10η ΕΠ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Κυριακή 25 Αυγούστου 1963, σελ. 10.