Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΡΟΠΕΜΦΘΕΙΣΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ. - ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΜΟΜΦΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗ ΑΥΡΙΟΝ. - Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ: ΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΙ 2.143 ΧΡΥΣΕΣ ΛΥΡΕΣ;...- ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ;Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5500

ΠΡΟΠΕΜΦΘΕΙΣΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ. - ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΜΟΜΦΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗ ΑΥΡΙΟΝ. - Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ: ΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΙ 2.143 ΧΡΥΣΕΣ ΛΥΡΕΣ;...- ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ;
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Πέμπτη 2 Μαΐου 1963, σελ. 8.