Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΗΓΓΕΛΘΗ Η 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ. - Ο ΜΗΤΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΛΛΟΙ ΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – Η ΕΡΕ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕ ΝΑ ΑΠΟΣΕΙΣΗ ΤΑΣ ΕΥΘΥΝΑΣ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 3ον).Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5577

ΗΓΓΕΛΘΗ Η 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ. - Ο ΜΗΤΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΛΛΟΙ ΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – Η ΕΡΕ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕ ΝΑ ΑΠΟΣΕΙΣΗ ΤΑΣ ΕΥΘΥΝΑΣ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 3ον).
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Τετάρτη 31 Ιουλίου 1963, σελ. 8.