Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ – ΜΑΚΑΡΙΟΣ: “ΟΥΤΕ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΑΠΕΙΛΕΣ ΘΑ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ ΜΑΣ”. - ΤΡΑΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΝΤΕ ΓΚΩΛ: “ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ”. - ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΕΡΕ: ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΝ.Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5883

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ – ΜΑΚΑΡΙΟΣ: “ΟΥΤΕ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΑΠΕΙΛΕΣ ΘΑ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ ΜΑΣ”. - ΤΡΑΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΝΤΕ ΓΚΩΛ: “ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ”. - ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΕΡΕ: ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΝ.
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Τετάρτη 25 Ιουλίου 1964, σελ. 8.