Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΠΟΡΕΙΑ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΕΙΣ ΑΓΥΙΑΝ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ. - Ο κ. ΝΤΗΝ ΡΑΣΚ ΕΠΙ ΔΙΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΟ. - ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ; - ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΔΙΔΟΥΝ ΔΙΑΒΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5497

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΠΟΡΕΙΑ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΕΙΣ ΑΓΥΙΑΝ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ. - Ο κ. ΝΤΗΝ ΡΑΣΚ ΕΠΙ ΔΙΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΟ. - ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ; - ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΔΙΔΟΥΝ ΔΙΑΒ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Σάββατον 27 Απριλίου 1963, σελ. 8.