Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο κ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ – ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΚΡΟΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. - ΣΥΓΧΥΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 86ον). - Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5661

Ο κ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ – ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΚΡΟΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. - ΣΥΓΧΥΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 86ον). - Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 1964, σελ. 8.