Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΝ κ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ ΚΑΤΗΡΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 87ον). - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΑΓΔΑΙΑΝ ΑΛΛΑΓΗΝ, ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5662

ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΝ κ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ ΚΑΤΗΡΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 87ον). - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΑΓΔΑΙΑΝ ΑΛΛΑΓΗΝ, ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙ
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήναι Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 1963, σελ. 8.