Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΝΩ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Η ΒΟΥΛΗ, ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ. - ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΝ Ο ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΣ ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΙΟΣΜΑΣ. - Ο ΝΤΕΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5565

ΕΝΩ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Η ΒΟΥΛΗ, ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ. - ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΝ Ο ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΣ ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΙΟΣΜΑΣ. - Ο ΝΤΕ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Τετάρτη 17 Ιουλίου 1963, σελ. 8.