Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΩΡΑ 8 Μ.Μ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ. - ΥΠΕΙΚΩΝ ΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΑΝ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΛΟΥ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 82ον).Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5655

ΣΗΜΕΡΟΝ ΩΡΑ 8 Μ.Μ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ. - ΥΠΕΙΚΩΝ ΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΑΝ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΛΟΥ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 82ον).
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 1963, σελ. 8.