Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΝΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΩΧΕΤΕΥΕΤΟ ΕΙΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑΝ. - ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΝ 4ην ΝΟΕΝΒΡΙΟΥ – Θ* ΑΝΟΙΧΘΟΥΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (ΜέροςΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5654

ΕΝΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΩΧΕΤΕΥΕΤΟ ΕΙΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑΝ. - ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΝ 4ην ΝΟΕΝΒΡΙΟΥ – Θ* ΑΝΟΙΧΘΟΥΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Τρίτη 30 Οκτωβρίου 1963, σελ. 8.