Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ/ΤΟΥ κ.ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ - ΑΠΌ ΤΗΣ 4ης ΠΡΩΪΝΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΛΕΕΙ ΔΙ* ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟ "ΧΟΡΑ" ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗΝ ΤΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΙ ΧΩΡΑΙ ΤΗΣ ΕΟΚ ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΣυγγραφέας: Ελεύθερος Κόσμος Εφημερίς Αρ. Φύλλου: 3070

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ/ΤΟΥ κ.ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ - ΑΠΌ ΤΗΣ 4ης ΠΡΩΪΝΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΛΕΕΙ ΔΙ* ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟ ΧΟΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗΝ ΤΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΙ ΧΩΡΑΙ ΤΗΣ ΕΟΚ ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Σάββατον 24 Ιουλίου 1976, σελ. 8.