Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ. - ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΣΥΡΙΑ, ΙΡΑΚ ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ. - ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΝ ΤΟ “ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ” ΤΟΥ ΑΪΧΜΑΝ. - Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 166ον)Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5483

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ. - ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΣΥΡΙΑ, ΙΡΑΚ ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ. - ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΝ ΤΟ “ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ” ΤΟΥ ΑΪΧΜΑΝ. - Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 166ον)
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Πέμπτη 11 Απριλίου 1963, σελ. 10.