Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΠΡΟΪΟΥΣΑ Η ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕ. - ΠΡΟΣ ΜΙΑΝ ΝΕΑΝ ΕΠΟΧΗΝ: Η ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. - ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΧΕΤΟ Η ΕΡΕ ΘΑ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Η ΕΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ. - ΟΥΔΕΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5652

ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΠΡΟΪΟΥΣΑ Η ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕ. - ΠΡΟΣ ΜΙΑΝ ΝΕΑΝ ΕΠΟΧΗΝ: Η ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. - ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΧΕΤΟ Η ΕΡΕ ΘΑ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Η ΕΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ. - ΟΥΔΕΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Κυριακή 27 Οκτωβρίου 1963, σελ. 14.