Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ – Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΞΗΓΕΙ ΔΙΑΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΛΥΣΙΝ. - Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΙΝΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ. - Ο ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ ΗΡΧΙΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ. - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5564

ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ – Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΞΗΓΕΙ ΔΙΑΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΛΥΣΙΝ. - Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΙΝΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ. - Ο ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ ΗΡΧΙΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ. - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Τρίτη 16 Ιουλίου 1963, σελ. 8.