Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 68ον).. - Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΛΙΝ ΔΡΙΜΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5641

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 68ον).. - Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΛΙΝ ΔΡΙΜΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Τρίτη 15 Οκτωβρίου 1963, σελ. 8.