Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΒΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ. - ΑΣΥΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΕ. - ΔΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ (Μέρος 1ον). - ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ. - ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΒΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 6002

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΒΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ. - ΑΣΥΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΕ. - ΔΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ (Μέρος 1ον). - ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ. - ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ ΤΟΥ Β
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 1964, σελ. 16.