Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, Ο ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΘΑ ΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ – ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΓΑΛΛΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΓΗ ΑΤΟΜΙΚΑΣ ΒΟΜΒΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΑ. - ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. - Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 165ον).Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5482

ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, Ο ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΘΑ ΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ – ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΓΑΛΛΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΓΗ ΑΤΟΜΙΚΑΣ ΒΟΜΒΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΑ. - ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. - Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 165ον).
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Τετάρτη 10 Απριλίου 1963, σελ. 8.