Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ “ΤΑΪΜΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ”, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ. - ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΪΑΝ ΤΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΝ “ΒΡΕΤΤΑΝΗ”. - ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ, Η ΣΟΦΙΑ ΠΙΕΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΗ ΜΕ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ. - Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 164ον).Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5481

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ “ΤΑΪΜΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ”, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ. - ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΪΑΝ ΤΟ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΝ “ΒΡΕΤΤΑΝΗ”. - ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ, Η ΣΟΦΙΑ ΠΙΕΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΗ ΜΕ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ. - Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 164ον).
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Τρίτη 9 Απριλίου 1963, σελ. 8.