Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΣΛΩΦ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ; - Ο ΜΑΟ ΕΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΟΥ ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ. - ΟΜΑΛΗ Η ΚΑΛΥΨΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΝΤΩΝ. - Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΣΤΟΡΕΙ: ΞΕΣΠΑΕΙ Η ΚΑΤΑΙΓΙΣ (συν.)Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5959

Ο ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΣΛΩΦ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ; - Ο ΜΑΟ ΕΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΟΥ ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ. - ΟΜΑΛΗ Η ΚΑΛΥΨΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΝΤΩΝ. - Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΣΤΟΡΕΙ: ΞΕΣΠΑΕΙ Η ΚΑΤΑΙΓΙΣ (συν.)
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Σάββατον 24 Οκτωβρίου 1964, σελ. 8.