Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΙΩΘΗ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ. - [ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ] ΑΝΕΛΑΒΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΟΗΕ. - Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, ΕΞΕΦΡΑΣΘΗ ΔΙΑ ΤΟΝ κ.Θ. ΔΟΞΙΑΔΗΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ. - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΔΕΣυγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5782

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΙΩΘΗ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ. - [ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ] ΑΝΕΛΑΒΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΟΗΕ. - Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, ΕΞΕΦΡΑΣΘΗ ΔΙΑ ΤΟΝ κ.Θ. ΔΟΞΙΑΔΗΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ. - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΔΕ
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Σάββατον 28 Μαρτίου 1964, σελ. 8.