Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

31 ΜΑΡΤΙΟΥ *67 ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ - Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: "ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΕ, Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΡΑ, ΚΑΤΑΡΑ!" - Ο κ. Γ. ΜΑΥΡΟΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ - Ο κ. Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΑΣ: "ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ"Συγγραφέας: Ελεύθερος Κόσμος Εφημερίς Αρ. Φύλλου: 3024

31 ΜΑΡΤΙΟΥ *67 ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ - Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΕ, Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΡΑ, ΚΑΤΑΡΑ! - Ο κ. Γ. ΜΑΥΡΟΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ - Ο κ. Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Κυριακή 30 Μαΐου 1976, σελ. 12.