Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΟ ΘΕΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ. - ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ: Ο ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ. - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΣ “Ο ΥΠΟΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”.Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5818

ΤΟ ΘΕΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ. - ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ: Ο ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ. - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΣ “Ο ΥΠΟΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”.
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Κυριακή 10 Μαΐου 1964, σελ. 14.