Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΑΓΚΥΡΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΑΣ ΑΠΕΙΛΑΣ ΑΛΛΑ ΤΟ Σ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ – ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ – Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ: ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΗ ΠΟΛΕΜΟΝ. - ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΑΣ.Συγγραφέας: Έθνος Εφημερίς Αρ. Φύλλου: 15475

Η ΑΓΚΥΡΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΑΣ ΑΠΕΙΛΑΣ ΑΛΛΑ ΤΟ Σ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ – ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ – Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ: ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΗ ΠΟΛΕΜΟΝ. - ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΑΣ.
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Σάββατον 14 Μαρτίου 1964, σελ. 10.