Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η Ε.Κ. ΕΖΗΤΗΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ. - Ο ΛΕΦΑΚΗΣ ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΗ ΤΗΝ κ. ΚΟΛΙΓΡΗ. - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΪΚΗΣ ΚΥΠ Ο ΜΑΡΤΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΗ Ο ΛΕΦΑΚΗΣΣυγγραφέας: Ελεύθερος Κόσμος Εφημερίς Αρ. Φύλλου: 198

Η Ε.Κ. ΕΖΗΤΗΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ. - Ο ΛΕΦΑΚΗΣ ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΗ ΤΗΝ κ. ΚΟΛΙΓΡΗ. - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΪΚΗΣ ΚΥΠ Ο ΜΑΡΤΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΗ Ο ΛΕΦΑΚΗΣ
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Τετάρτη 15 Μαρτίου 1967, σελ. 8.