Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΚωδικός: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣυγγραφέας: Πλεύρης, Κωνσταντίνος Α.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Tιμή Καταλόγου:15.98
Έκπτωση:28%
Τελική Τιμή:11.50€
Μερικοί δημοσιογράφοι, τηλεπαρουσιασταί και πολιτικοί με απεκάλεσαν ρατσιστή, νομίζοντας ότι με κατηγορούν. Κάποτε έπρεπε να γραφή τι είναι ρατσισμός και τι είναι αντιρατσισμός. Αφού αναλυθούν αι έννοιαι, τότε ο καθείς ας λάβη την θέσιν την οποίαν πιστεύει ορθήν. Αυτό κάμω με το βιβλίον μου και προκαλώ τους αντιρατσιστάς να γράψουν και εκείνοι βιβλία, δια να πληροφορηθή τέλος πάντων ο Ελληνικός λαός τι πιστεύουν οι μεν και τι οι δε. Χρειάζεται διάλογος δια να εξακριβωθή η αλήθεια. Ο μονόλογος δεν αρμόζει στα ελεύθερα πνεύματα. Είμαι πρόθυμος δι' οιανδήποτε δημοσίαν συζήτησιν και έτοιμος να αναφωνήσω ΖΗΤΩ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ή ΚΑΤΩ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, εάν πεισθώ περί της ορθότητος της μιας ή της άλλης απόψεως. Πάντως, οπωσδήποτε καταδικάζω τας προκαταλήψεις και κυρίως δεν παρασύρομαι από ψεύδη της εντέχνου προπαγάνδας.

Περιεχόμενα

1. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
2. Η ΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΩΝ
3. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΝ
4. ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΣ - ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5. ΑΙ ΟΛΕΘΡΙΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ
6. Ο ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
7. ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΩΝ
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
10. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

 

Σελίδες 160