Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟ "ΟΡΓΑΝΟΝ" ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΑ Β' ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙΩΝΚωδικός: 9789603163657Έτος έκδοσης: 2006Συγγραφέας: Αριστοτέλης, 385-322 π.Χ.Εκδοτικός οίκος: Γεωργιάδης - Βιβλιοθήκη των ΕλλήνωνΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΑ Β ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΙΩΝ
Tιμή Καταλόγου:31.80
Έκπτωση:53%
Τελική Τιμή:15.00€

Ο Αριστοτέλης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους, ερευνητές και διανοητές, γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής απ' το γιατρό Νικόμαχο και τη Φαιστίδα το 385 π.Χ.
Ακολούθησε το χρησμό του Μαντείου των Δελφών -του Πυθοί θεού χρήσαντος αυτώ φιλοσοφείν Αθήνησι- σπούδασε φιλοσοφία υπό τον Πλάτωνα στην Αθήνα και δίδαξε στην Ακαδημία (367 - 348 π.Χ.).
Το 348 π.Χ., μετά το θάνατο του Πλάτωνα, πήγε μαζί με τον Ξενοκράτη στην Άσσο της Μικράς Ασίας και δίδαξε φιλοσοφία και επιστημονικά μαθήματα σε ευρύ κύκλο ακροατών.
Το 345 π.Χ., ίσως ύστερα από πρόσκληση του Θεοφράστου, εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη και έμεινε εκεί διδάσκων μέχρι το 342 π.Χ., που ο Φίλιππος του ανέθεσε τη διαπαιδαγώγηση του δεκατριετούς τότε Αλεξάνδρου.
Το 336 π.Χ., μετά το θάνατο του Φιλίππου, επανήλθε στην Αθήνα και το 335 π.Χ., ίδρυσε μεταξύ Λυκαβηττού και Ιλισσού το "Λύκειο" που εκλήθη και "περίπατος" λόγω των πολλών στοών του Μεγάρου.
Το 323 π.Χ., μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, απεσύρθη στην Χαλκίδα, την πατρίδα της μητέρας του, όπου και πέθανε από στομαχικό νόσημα το 322 π.Χ.
Τα περισσότερα έργα του Αριστοτέλους έχουν απωλεσθεί. Αυτά που έχουν διασωθεί διακρίνονται σε λογικά, φυσικά, βιολογικά, ψυχολογικά, μεταφυσικά, ηθικά, πολιτικά, τεχνολογικά, και προβλήματα. Το προκείμενο έργο του Αριστοτέλους το "Όργανον" ανήκει στα λογικά του έργα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Η πρόθεσις της πραγματείας

Προτάσεις
Του αναγκαίου
Ο συλλογισμός της συνολικής σημασίας και προηγείται
Ορισμός μέσου όρου
Το μέσον είναι υποκείμενον και των δύο προτάσεων
Ουδέν συμπέρασμα συνολικής σημασίας συνάγεται εις το τρίτον σχήμα
Συλλογισμοί του υπάρχοντος, του αναγκαίου, και του ενδεχομένου
Ενίοτε της μείζονος αναγκαίας και της ελάσσονος υπαρχούσης συνάγεται αναγκαίον συμπέρασμα
Δεύτερον σχήμα
Τρίτον σχήμα
Ορισμός του ενδεχομένου
Συλλογισμοί εις το πρώτον σχήμα με δύο προτάσεις ενδεχομένας
Συλλογισμοί εις το πρώτον σχήμα με την μίαν πρότασιν του ενδεχομένου και την άλλην του υπάρχοντος
Συλλογισμοί εις το πρώτον σχήμα με την μίαν πρότασιν του αναγκαίου και την άλλην του ενδεχομένου
Συλλογισμοί με τας δύο προτάσεις του ενδεχομένου εις το δεύτερον σχήμα
Συλλογισμός εις το δεύτερον σχήμα με την μίαν πρότασιν του υπάρχοντος και την άλλην του ενδεχομένου
Συλλογισμός εις το δεύτερον σχήμα με την μίαν πρότασιν του αναγκαίου και την άλλην του ενδεχομένου
Συλλογισμοί εις το τρίτον σχήμα με αμφοτέρας τας προτάσεις του ενδεχομένου
Συλλογισμοί εις το τρίτον σχήμα με την μίαν πρότασιν του υπάρχοντος και την άλλην του ενδεχομένου
Συλλογισμοί εις το τρίτον σχήμα με την μίαν πρότασιν του αναγκαίου και την άλλην του ενδεχομένου
Οι συλλογισμοί εις το δεύτερον και τρίτον σχήμα, τελειούνται δια του πρώτου σχήματος
Εις όλους του συλλογισμούς η μία πρότασις πρέπει να είναι καταφατική και η άλλη συνολικής σημασίας
Πας συλλογισμός, (απόδειξις), γίνεται δια των τριών όρων
Παντός συλλογισμού οι τρεις όροι περιλαμβάνονται εις δύο προτάσεις
Προβλήματα ευεπιχείρητα και δυσεπιχείρητα
Κανόνες λήψεων προτάσεων
Απόδειξις των τεσσάρων προβλημάτων
Κανόνες περί της εις το αδύνατον απαγωγής, και περί των δεικτικών και υποθετικών συλλογισμών
Η μέθοδος ευρέσεως των προτάσεων είναι η ιδία δι' όλα τα προβλήματα περί την φιλοσοφίαν και την οποιανδήποτε τέχνην
"Διαιρετική", δυνατότητες και αδυναμίες της μεθόδου
Μέθοδος αναγωγής των συλλογισμών εις τα τρία σχήματα
Απατηλή εμφάνισις μη συλλογισμών ως συλλογισμών
Σφάλματα εκ της "μη καλής" εκθέσεως των όρων
Η έκθεσις των όρων δι' ονόματος δεν είναι πάντοτε δυνατή
Το επαναδιπλούμενον
Τα ισοδύναμα εις τους όρους
Οι υποθετικοί συλλογισμοί δεν ανάγονται εις τα σχήματα
Αναγωγή των συλλογισμών εκ του ενός σχήματος εις το έτερον
Διαφορά του "μη είναι τόδε", προς το "είναι μη τόδε"
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟ "ΟΡΓΑΝΟΝ", ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΝ Β'
Περαιτέρω εξέτασις των συλλογισμών
Αληθή συμπεράσματα εκ ψευδών προτάσεων εις το πρώτον σχήμα
Αληθή συμπεράσματα εκ ψευδών προτάσεων εις το δεύτερον σχήμα
Αληθή συμπεράσματα εκ ψευδών προτάσεων εις το τρίτον σχήμα
Κυκλική απόδειξις εις το πρώτον σχήμα
Κυκλική απόδειξις εις το δεύτερον σχήμα
Κυκλική απόδειξις εις το τρίτον σχήμα
Αντιστροφή των συλλογισμών του πρώτου σχήματος
Αντιστροφή των συλλογισμών του δευτέρου σχήματος
[...]

Κατάσταση: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Σελίδες: 576