Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ - Ο ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ 1852-1909 Σαράντα χρόνια δοσμένα με το λόγο και τη δράση στην ανάπλαση των νέων - Το έργο του στα Σωματεία και τα Σχολεία της Κων/πόλεως - Τα δημοσιεύματα και οι λόγοι του - Η σχολαρχία τΚωδικός: 30/2303Συγγραφέας: Μοστράτου Δ. Σμαράγδα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ - Ο ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ 1852-1909     Σαράντα χρόνια δοσμένα με το λόγο και τη δράση στην ανάπλαση των νέων - Το έργο του στα Σωματεία και τα Σχολεία της Κων/πόλεως - Τα δημοσιεύματα και οι λόγοι του - Η σχολαρχία τ
Τελική Τιμή:20.00€

Αθήναι 1977, σελ. 300.

Κατάσταση: ΚΑΛΗ