Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΩΣ ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΟ ΣΑΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΚωδικός: 40/1237Συγγραφέας: Μερεντίτης Ιω. Κωνσταντίνος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΩΣ ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΟ ΣΑΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Τελική Τιμή:20.00€
Αθήναι 1982, σελ. 218