Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΟΥΚΥΚΙΔΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)Κωδικός: ΑΡΧ/486Συγγραφέας: Σπεράντσας Κ. Θεοδόσης

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΟΥΚΥΚΙΔΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι 1984, σελ. 40.