Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΙΙΙ ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΝΤΑ ΕΝ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ 1961), ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1961), ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ (ΜΑΪΟΣ 1962), ΤΕΥΧΗ Ε΄ & ΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣΚωδικός: 21/97Συγγραφέας: Κασβίκης Γ. Κων/νος

ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΙΙΙ ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΝΤΑ ΕΝ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ 1961), ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1961), ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ (ΜΑΪΟΣ 1962), ΤΕΥΧΗ Ε΄ & ΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Τελική Τιμή:15.00€
Πάτραι - Αθήναι 1962,σελ.164