Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

1954-1964, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΜΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣΚωδικός: 32/1061Συγγραφέας: Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος

1954-1964, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΜΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήναι 1965, σελ. 16.