Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ), ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ο ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ, ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ, Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΣΜΙΤΩΝ, ΤΑ ΥΦΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ, Ο ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ κ.α.Κωδικός: 40940Συγγραφέας: Σταθάκης Στάθης, Σπύρου Νικ., Βαγενάς Θάνος

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ), ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ο ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ, ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ, Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΣΜΙΤΩΝ, ΤΑ ΥΦΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ, Ο ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ κ.α.
Τελική Τιμή:35.00€

Αθήναι 1971, σελ. 352.