Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΜΝΟΥ Η ΚΟΣΜΟΓΕΝΝΗΣΙΣ, ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕ΄ ΑΙΩΝΟΣ [ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ]Κωδικός: 35/ 2370Συγγραφέας: Μέγας Α. Γεώργιος

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΜΝΟΥ Η ΚΟΣΜΟΓΕΝΝΗΣΙΣ, ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕ΄ ΑΙΩΝΟΣ [ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ]
Τελική Τιμή:10.00€

Αθήναι 1975, σελ. 222+14 πίνακες.

Κατάσταση: ΚΑΛΗ