Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ) - ΤΕΥΧΗ: 78, 79-80, 81-82, 83, 86-87, 88-89, 90, 91-92, 93, 94, 95, 96,100, 104, 105, 106, 110-111,Κωδικός: 42670Συγγραφέας: Παπαγρηγοράκις Ιδομενεύς (Υπεύθυνος)

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ) - ΤΕΥΧΗ: 78, 79-80, 81-82, 83, 86-87, 88-89, 90, 91-92, 93, 94, 95, 96,100, 104, 105, 106,  110-111,
Τελική Τιμή:6.00€

Χανιά 1958, 1958, 1958, 1959, 1959, 1959, 1959, 1959, 1959, 1959, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961,1961, 1961, σελ. 42+34+66+66+42+66+44+60+48+72+44+48+48+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+38+46+36+30+64+30. Έκαστον τεύχος.