Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟΜΟΣ ΙΓ΄, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Κ. ΒΟΥΡΒΕΡΗ: ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ, Γ.Θ. ΖΩΡΑ: ΤΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ, A.E. RAUBITSCHEK: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΕΡΡ. ΣΚΑΣΣΗ: ΣΥΝΚωδικός: 35/ 2775Συγγραφέας: Ζώρας Θ. Γεώργιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟΜΟΣ ΙΓ΄, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Κ. ΒΟΥΡΒΕΡΗ: ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ, Γ.Θ. ΖΩΡΑ: ΤΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ, A.E. RAUBITSCHEK: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΕΡΡ. ΣΚΑΣΣΗ: ΣΥΝ
Τελική Τιμή:18.00€
Αθήναι 1965-66, σελ. 612.